Cèdules d'habitabilitat:

Que és una cèdula d'habitabilitat?

La cèdula d'habitabilitat és un document que acredita que l'habitatge compleix els requisits mínims d'habitabilitat exigits per la normativa vigent, i per tant que és apte per a la residència de persones. A la cèdula d'habitabilitat hi trobem dades importants sobre l'habitatge, com l'adreça, el número de peces que composen l'habitatge o l'ocupació màxima del mateix. La cèdula és obligatòria en qualsevol transmissió patrimonial, així com als lloguers d'habitatges. També és necessària per a donar d'alta els serveis de l'habitatge (Aigua i llum).

Quan s'ha d'obtenir la cèdula d'habitabilitat?

Tots els habitatges de Catalunya haurien de disposar de cèdula d'habitabilitat vigent segons les normatives autonòmiques. Es possible que la cèdula d'un habitatge estigui caducada o be que l'habitatge (donada la seva antiguitat) no disposi de la cèdula. En cas que es vulgui renovar o aconseguir la cèdula s'haurà de realitzar un certificat d'habitabilitat per part d'un tècnic competent, i posteriorment presentar la sol•licitud al departament d'habitatge de la Generalitat de Catalunya.

Com ho fem?

Per a la realització del certificat d'habitabilitat, un dels nostres tècnics es desplaça a l'habitatge a certificar i realitza la inspecció que consisteix en una mesura de la superfície útil de l'habitatge i la inspecció dels aspectes relatius a l'habitabilitat que marca la normativa que li és d'aplicació. Un cop realitzada la inspecció es realitza el certificat d'habitabilitat. En cas que el client ens ho demani realitzem la resta de tramitació de la cèdula presentant els documents necessaris en cada cas al departament d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya La concessió o renovació definitiva sol trigar aproximadament un mes des de a data de registre de la documentació a habitatge.

Que necessitem?

  • 1. Realització de la inspecció
  • 2. Cèdula anterior (en cas de disposar de la mateixa)
  • 3. Escriptures de propietat de l'habitatge o document acreditatiu de l'antiguitat
  • 4. Dades de la persona sol•licitant i propietària (DNI, adreça de notificacions,...)

Quin preu te?

Depenent de les opcions de tramitació realitzem cèdules a partir de 70,00 € + IVA.