ITE (Inspecció Tècnica d'Edificis)

Des de l'aparició del programa TEDI el 2005, la nostra empresa ha realitzat inspeccions als edificis i l'elaboració dels informes, tant per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, com per encàrrec de les comunitats i particulars. Per aquesta raó ens avala una amplia experiència en la realització dels informes d'elements comuns de l'edifici i la gestió documental dels mateixos.

Que és l'ITE?

El ITE o Informe d'Inspecció Tècnica dels edificis és una eina de control periòdic per tal de verificar l'estat de conservació dels edificis d'habitatges. Bàsicament la inspecció es realitza en els edificis per antiguitat, però el ITE també és la eina indispensable per tal d'accedir a programes d'ajuda al foment de la rehabilitació. També l'Agencia Catalana de l'Habitatge o els ens locals en poden prioritzar la inspecció per raons de situacions de risc, deficiències estructurals, etc. Es tracta d'un informe segons model normalitzat en el qual es descriuen els elements comuns de l'edifici, com son façanes, cobertes i estructura. I on s'analitzen les diverses patologies observades pel tècnic en la inspecció visual i es valora la seva gravetat. Aquesta recopilació de patologies permet la planificació de la rehabilitació de l'edifici per part de la comunitat i permet a l'administració controlar el manteniment dels edificis per part dels propietaris.

Quan s'ha de passar el ITE?

Els terminis de inspecció els marca el decret 187/2010 del 23 de Novembre, en el qual s'estableix un calendari per que els edificis passin la inspecció:

 

Antiguitat de l'edificiTermini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

 

Com ho fem?

Un cop acceptat l'encàrrec un els nostres tècnics es desplaça de manera coordinada a l'edifici per a dur a terme la inspecció visual dels mateix. És imprescindible visitar TOTS els departaments de l'edifici, així com els elements comuns del mateix (Façanes, patis, cobertes), a més de inspeccionar les instal•lacions comunes de l'edifici. Un cop recopilades les dades es realitza l'informe, que un cop visat pel col•legi professional es presenta a l'Agència Catalana de l'Habitatge, que ha d'emetre el certificat d'aptitud de l'edifici o be la relació de deficiències a esmenar per part de la comunitat. En cas de no obtenir l'edifici el certificat d'aptitud, la nostra empresa assessora i acompanya a la comunitat en el procés d'obtenció del certificat, amb la supervisió i seguiment de les accions correctores a realitzar a l'edifici.

Quin preu te?

El preu dels nostres Honoraris per a la realització dels ITE l'extrèiem de les taules oficials d'honoraris de la Generalitat de Catalunya. Més informació a: HONORARIS